Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SANNE Schoonheidssalon

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen SANNE Schoonheidssalon en haar cliënten, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon zal de behandelingen die zij aanbiedt, na beste inzet en vermogen uitvoeren.
 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon zal altijd naar de wensen en eisen van de klant luisteren.
 • De klant is verplicht om 24 uur voorafgaande aan de behandeling te melden als deze niet door kan gaan. Indien de klant de behandeling niet of niet tijdig(later dan 15 minuten) nakomt, mag SANNE Schoonheidssalon het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in kosten brengen.
 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon neemt persoonlijke gegevens op van de cliënt. Deze worden in een online klantenbestand verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder toestemming van de klant doorgespeeld aan derden. De styliste van SANNE Schoonheidssalon én de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 • Aangegeven prijzen zijn vaste prijzen en gelden voor alle klanten.
 • Na afloop van de behandeling dient de klant de betaling direct via pin of contant te voldoen.
 • SANNE Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van de door de klant onjuiste/onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen en medicijn gebruik.
 • SANNE Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de salon.
 • Indien de klant een klacht heeft over de behandeling/styliste, moet deze klacht z.s.m. doch binnen 7 dagen gemeld worden aan SANNE Schoonheidssalon.
 • Betaalde behandelkosten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.
 • De klant heeft recht op een garantie periode van 5 dagen. De garantie vervalt als de klant andere producten heeft gebruikt dan is geadviseerd, wanneer de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en als het buiten de garantie periode van 5 dagen valt.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SANNE Schoonheidssalon

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen SANNE Schoonheidssalon en haar cliënten, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon zal de behandelingen die zij aanbiedt, na beste inzet en vermogen uitvoeren.
 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon zal altijd naar de wensen en eisen van de klant luisteren.
 • De klant is verplicht om 24 uur voorafgaande aan de behandeling te melden als deze niet door kan gaan. Indien de klant de behandeling niet of niet tijdig(later dan 15 minuten) nakomt, mag SANNE Schoonheidssalon het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in kosten brengen.
 • De styliste van SANNE Schoonheidssalon neemt persoonlijke gegevens op van de cliënt. Deze worden in een online klantenbestand verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder toestemming van de klant doorgespeeld aan derden. De styliste van SANNE Schoonheidssalon én de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 • Aangegeven prijzen zijn vaste prijzen en gelden voor alle klanten.
 • Na afloop van de behandeling dient de klant de betaling direct via pin of contant te voldoen.
 • SANNE Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van de door de klant onjuiste/onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen en medicijn gebruik.
 • SANNE Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de salon.
 • Indien de klant een klacht heeft over de behandeling/styliste, moet deze klacht z.s.m. doch binnen 7 dagen gemeld worden aan SANNE Schoonheidssalon.
 • Betaalde behandelkosten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.
 • De klant heeft recht op een garantie periode van 5 dagen. De garantie vervalt als de klant andere producten heeft gebruikt dan is geadviseerd, wanneer de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en als het buiten de garantie periode van 5 dagen valt.
Gezichtsbehandeling Doetinchem

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *